A magyar orvosi nyelv tankönyve

Az európai orvoslás görög „anyanyelve", évszázados kitérők után, a XI-XIV. században latinná formálódott, két-háromszáz évvel megelőzve más tudományokat. A tudós latin nyelv a művelt Európa határok feletti közös nyelveként az XVII. század végéig az orvostudományt is meghatározta.

Deákul írtak, tanultak s gyarapították az ismereteiket. Ez alatt a nemzeti nyelvek ugyan a hivatalos tudományokból kiszorultak, mégis megjelentek korszakos írások francia, német, katalán, olasz stb. nyelven. Ilyen korszakos mű volt Váradi Lencsés György magyar nyelvű Egész orvosságról való könyv,­­ azaz Ars medica című munkája is. Az 1500-as évek végén elkészült kéziratot csak 400 év múltán nyomtatták ki Kolozsvárott, s nem is teljes egészében. A nagy mű homályban maradt, pedig a magyar orvosi szakkifejezések kincsestára, a magyar természettudományos irodalom alapköve, korának egyik legjelentősebb alkotása, magyar szakszókészlete óriási, ma is meríthetünk belőle. Magyar orvosi nyelvünk tehát legalább félezer éves. Évszázadok nemzedékei tudatosan vagy ösztönösen munkálták: „nevehomályosult" emberek és „nevükmegőrzött" jeles személyek sokasága jobbította, bővítette, pallérozta. Elődeink jól tudták, hogy a magyar orvosok közösségét is az anyanyelv, a magyar orvosi szaknyelv kapcsolja össze, és hogy a magyar orvostudomány nem létezhet magyar orvosi nyelv nélkül. A ráébredés, a magyar orvosi nyelv iránti kötelesség és felelősség érzete a hazai orvostársadalomban újra fellángolt, s talán ezért kapott orvosi nyelvünk művelése különleges jelentőséget és új lendületet.A magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgya és tankönyve ennek az újfajta „felvilágosodás"-nak a gyermeke, és reménykedem, hogy mérföldköve is, bizonyos értelemben Lencsés György munkájának kései utóda. Hiszem, hogy az olvasó különleges szakkönyvet, szokatlan tankönyvet tart a kezében, és bízom benne, hogy legalább olyan élvezettel és gyönyörűséggel forgatja, miként mi munkálkodtunk rajta.

Bősze Péter

Tartalom

PARÁNYI NYELVÉSZET ORVOSOKNAK, BIOLÓGUSOKNAK (AMIT A NYELVRŐL ILLIK TUDNI)

 • Nyelvművészet
 • Gondolatok a nyelvről és a magyar nyelvről: ahogy az orvos látja
 • A magyar helyesírás
 • A magyar nyelv ügye és a Magyar Tudományos Akadémia (különös tekintettel a szaknyelvekre)
 • A magyar szókincs eredete, a szóalkotás módjai. magyarítás, nyelvújítás

AZ ORVOSI SZAKNYELV

 • Az európai orvosi nyelv története
 • A magyar orvosi nyelv története
 • A gyógyszerkönyvek születése
 • A magyarországi orvostörténet-írás története
 • A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon
 • A magyar orvosi nyelv megőrzése, fejlesztése: lehetőségek, kötelességek

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, KÖNYVEK, ELŐADÁSOK

 • Lehet-e, érdemes-e és kell-e ma magyar nyelvű szakkönyvet, közleményt írni?
 • Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos
 • A tudományos közleményekről: általános ismeretek
 • Az irodalomkeresés lehetőségei: a könyvtárak és a világháló szerepe
 • A tudományos közlés szempontjai és etikai kérdései
 • A tudományos közlemény a szerkesztőségben, a szerkesztők és bírálók szerepe, felelőssége
 • Könyvszerkesztés
 • A tudományos tevékenység mérése, tudományelemzés (szcientometria)
 • A könyvek és a folyóiratok nyilvántartási rendszerei
 • Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások

NYELVHELYESSÉGI KÉRDÉSEK AZ ORVOSI IRODALOMBAN

 • Szaknyelvi nyelvhelyességi ajánlások
 • Az anatómiai nyelv mint az orvosi nyelv alapja
 • Szerves és szervetlen vegyületek nevezéktana, helyesírása
 • Fonákságok a klinikai és a kísérletes orvostudomány szaknyelvében
 • A biostatisztika nyelve, avagy a magyarítás útvesztői
 • Helyesírási meggondolások az orvosi nyelvben
 
Méret205x274
Oldalszám400
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2009.
Kiadáselső
Besorolási kódB BIZ
ISBN szám: 978 963 226 187 4
Listaár:  5 800 Ft 
Online ár:
5 220 Ft
 

Hasonló könyvek

Fül-orr-gégészeti karcolatok Gerlinger Imre978 963 226 687 9
Listaár: 5 700 Ft
5 130 Ft
A magyar orvosi nyelv története Bősze P. – Kapronczay K. – Keszler B. (szerkesztők)978 963 226 824 8
Listaár: 6 700 Ft
6 030 Ft
A gasztroenterológia története Buzás György Miklós978 963 226 279 6
Listaár: 4 200 Ft
3 780 Ft
 
Webshop készítés