Adatvédelem

Adatvédelem és adatkezelés 

Törvényi háttér

 A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatkezelő tevékenységét az alábbi törvényi szabályozásoknak megfelelően végzi: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény. 

Az adatkezelés elvei 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. mint a www.medicina-kiado.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja az egyének személyes szabadsághoz, ezen belül pedig különösképpen a magánélethez való jogát, s ennek megfelelően kezeli a tudomására jutott személyes adatokat. 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a www.medicina-kiado.huweboldalon regisztrált felhasználóknak és a Webáruház fogyasztóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezeken túlmenően minden egyes adatfelvétel alkalmával felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

 A Medicina Könyvkiadó Zrt. a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a látogató a weboldalon, illetve a Webáruházban regisztrálja magát, és a Regisztráció az oldalra gombra kattint.

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a regisztráció során és a személyes profilban megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a megrendelések teljesítéséhez adja át

A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak, promóciós kampányainak keretében, hírlevelet küldhet. A hírlevelekről az oldal alján a Medicina hírlevél menüpontban iratkozhat le, vagy a Medicina Könyvkiadó Zrt. 1245 Budapest 5., Pf. 1012 postafiók címre küldött levélben. 

Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes és határozatlan időre szól, azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. vállalja, hogy az adatok feldolgozása során mindvégig szem előtt tartja a következő alapelveket:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi be és dolgozza fel;
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel;
 • az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, annak megfelelnek, s azon nem terjedhetnek túl;
 • az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • a tevékenység nem terjedhet ki különleges adat (faji eredetre, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre és a szexuális életre vonatkozó adatok) gyűjtésére és annak gépi feldolgozására;
 • az adatkezelés során korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazására nem kerül sor. A Medicina Könyvkiadó Zrt. megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok műszaki védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására;
 • az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlóval szemben a vásárlással összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja;
 • felhasználói számára az adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék;
 • az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülhetnek felhasználásra;
 • az adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a vásárlókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak;
 • az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivévea Medicina Könyvkiadó hírleveleit;
 • az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén;
 • az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. 

Adatok továbbítása 

A fentieken kívül a Medicina Könyvkiadó Zrt. mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a K&H Bank, a TotalStudio Kft, és a rendelések kiszállítására szerződött GLS futárszolgálat cégeknek. A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a Medicina Könyvkiadó Zrt. nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A vásárló a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Cookie

 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 
Webshop készítés