Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a
medicina-kiado.hu
online könyváruház (a továbbiakban: Webáruház) használatához

 

 

A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév:                                                         Medicina Könyvkiadó

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid cégnév:                                                Medicina Könyvkiadó Zrt.

Székhely:                                                       HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16. 2. em.

Cégjegyzékszám:                                           01-10-041927

Adószám:                                                      10772359-2-42

Önálló cégjegyzésre jogosult képviselője:     Farkasvölgyi Frigyesné vezérigazgató

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató:        Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Pénzforgalmi számla száma:                          10200940-21511787

Telefonszám:                                                 (1) 3310-781

Faxszám:                                                        (1) 3122-450

E-mail:                                                           medkiad@medicinazrt.hu

Weboldal:                                                      www.medicina-kiado.hu

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység / webáruház Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal által kiadott nyilvántartási száma: 3928/A-1

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-78323/2014. 

A Webáruház használata 

Termékek 

A Webáruházban a Medicina Könyvkiadó Zrt. és a Panoráma Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság valamennyi terméke (könyve) megtalálható. A vásárlás megkönnyítésére valamennyi termék (könyv) mellett fel vannak tüntetve a termék lényeges jellemzői, a termék (könyv) bruttó (ÁFA-t is magában foglaló) ára HUF-ban, valamint a Webáruházban történő vásárlás során érvényesíthető kedvezmény mértéke. 

Hogyan veheti igénybe szolgáltatásainkat?

A Webáruházban forgalmazott termékek (könyvek) között bárki tud böngészni, ehhez regisztráció nem szükséges.
A Webáruházban szereplő könyvek megrendelését faxon, e-mailben is megteheti. Regisztráció ebben az esetben sem szükséges. Webáruházban történő rendelés esetén regisztrációra van szükség. 

 • Személyes átvétel esetén Kereskedelmi osztályunkon és márkaboltjainkban fizethet készpénzzel, bankkártyával, honlapon keresztül online bankkártyájával, nagy értékű megrendelés esetén (intézet) átutalással (ez csak előzetes jóváhagyás esetén történhet).
 • Futárszolgálat igénybevételénél készpénzzel és online bankártávyal.
 • Online bankkártyával történő fizetés
  A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
  Bankkártyás fizetés esetén kizárólag a kártyatulajdonos nevére szóló számlát tudunk kiállítani. A megrendelő csak a kártyatulajdonos lehet.

 

Regisztráció
A regisztráció során az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kell megadnia (felhasználónév, jelszó, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási és számlázási cím). A felhasználó a regisztráció aktiválását követően tud bejelentkezni felhasználónevével és jelszavával. Adatait bármikor módjában áll megtekinteni és módosítani. Megadhatja szállítási és számlázási címét, valamint módosíthatja a regisztrációkor megadott e-mail címét, vagy megtekintheti korábbi megrendeléseit. 

Elfelejtett jelszó
Amennyiben elfelejtette regisztrációkor megadott felhasználónevét vagy jelszavát, a Belépés menüpontban az Elfelejtett jelszó mezőben adja meg regisztrációkor használt e-mail címét, és a rendszer elküldi Önnek felhasználónevét és jelszavát.

Hírlevél
www.medicina-kiado.hu weboldal regisztrált felhasználói e-mailben kaphatnak havonta hírlevelet a kiadó újdonságairól, akcióiról, hírekről és érdekességekről. Fontos, hogy a hírleveleket csak regisztrált felhasználók kapják meg. A hírlevélre való feliratkozás a regisztráció során automatikusan történik, vagy bármikor a bejelentkezést követően az oldal alsó részén található Medicina hírlevél menüben lehetséges.

 

Vásárlás a Webáruházban

Jogi háttér: 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályainak rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

 1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 2. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 4. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 6. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet,
 7. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

fogyasztó elállási jogával, valamint a kellékszavatossággal, jótállással kapcsolatos legalapvetőbb rendelkezések, a hivatkozott 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a termék megvásárlására irányuló szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Elállási jog gyakorlásának menete e-könyv esetén:
A megrendelt e-könyv megvásárlásától való elállásához joga van addig, amíg nem fizetett, és amíg nem kapta meg a letöltési helyeket.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog?
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Tehát, amikor megkapta az e-könyv(ek) letöltési helyét, onnantól kezdve megszűnik az elállási joga a törvény szerint.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Medicina Könyvkiadó Zrt. Kereskedelmi osztályához: e-mail: kerosztaly@medicinazrt.hu, telefon és fax: (1)302-6293, cím: 1139 Budapest, Petneházy utca 34-36.).

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Medicina Könyvkiadó Zrt. Kereskedelmi osztály (cím lásd fent)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra (Medicina Könyvkiadó Zrt. Kereskedelmi Osztályára: 1139 Budapest, Petneházy utca 34-36.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Utánvételes vagy portós küldeményeket nem áll módunkban átvenni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Medicina Könyvkiadó Zrt. (továbbiakban Vállalkozás) hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vállalkozás felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Medicina Könyvkiadó Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Webáruház által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék Webáruház általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben (itt: Webáruház) gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) (itt: Webáruház) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) (itt: Webáruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) (itt: Webáruház) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Webáruház felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Webáruházzal szemben érvényesítheti.

 

Gyakorlati tudnivalók

Megrendelés, vásárlás: 

Valamennyi kiadványunk mellett található egy Kosárba gomb, melyre rákattintva a terméket a felhasználó virtuális bevásárló kosarába helyezheti, ezzel kezdeményezheti a vásárlást. Az oldal jobb felső sarkában folyamatosan nyomon követhető a kosarában található termékek mennyisége és értéke, illetve erre a sorra kattintva juthat el a felhasználó kosara részletes nézetébe, ahol tartalmát módosíthatja. Kosarának tartalma a böngészőből való kilépésig tárolódik.
A kosárban lévő termékek megrendelése, fizetése a Pénztár gomb megnyomásával indítható el. A következő oldalon láthatók a kosárba helyezett tételek és azok összege, valamint az egyes termékek árából levonásra került kedvezmények.
Következő lépés a Szállítási mód kiválasztása, itt választhatja ki, hogy házhoz szállítást kér futárszolgálattal, vagy személyesen szeretné a megrendelt terméket átvenni Kereskedelmi osztályunkon, vagy márkaboltunkban. Rendelését 3 munkanapig tároljuk a mintaboltunkban.
Fizetési mód kiválasztása: személyes átvétel esetén márkaboltjainkban és Kereskedelmi osztályunkon fizethet készpénzzel és bankkártyával, vagy webáruházunkon keresztül online bankkártyával.
Házhoz szállítás esetén készpénzzel fizethet a futárszolgálat munkatársának vagy webáruházon keresztül online bankkártyával.
Online Bankkártyával történő fizetés esetén lásd a „Hogyan veheti igénybe szolgáltatásainkat?” fejezetben leírtakat!
Bankkártyás fizetés esetén kizárólag a kártyatulajdonos nevére szóló számlát tudunk kiállítani. A megrendelő csak a kártyatulajdonos lehet.
Szállítási és számlázási adatait a következő lépésben ellenőrizheti. A felhasználó korábbi regisztrációja alapján automatikusan megjelennek szállítási és számlázási adatai, melyeket csak akkor kell javítani, ha azokban változás történt, vagy hibás.

A Rendelés véglegesítése pontnál nyílik lehetősége utoljára arra, hogy ellenőrizze, és a Vissza gomb segítségével, javítsa megrendelésének tartalmát, a szállítási és számlázási adatok helyességét.

Megrendelés leadásával fejezheti be a vásárlást, megrendelést.

Amennyiben Ön „Online bankkártyás” fizetési módot választott a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomása után a rendszer átnavigálja a K&H Bank biztonságos fizetési oldalára. A fizetési adatok megadása után a „Fizetés” gomb megnyomásával adott megbízás az Ön részéről visszavonhatatlan és nem módosítható fizetési megbízásnak minősül, amely megbízás alapján, sikeres tranzakció üzenet esetén, az Ön fizetőkártyáját kibocsátó bank a tranzakció összegével megterheli a kártyát.

 

Rendelés visszaigazolása

A Webáruházban sikeresen leadott rendelésről e-mailben tájékoztatjuk. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét: a rendelés időpontját, a megrendelt tételeket, szállítási és számlázási címet, a fizetés és az átvétel módját. Kérjük, a visszaigazoló e-mailt a megrendelés teljesítéséig őrizze meg.

Rendelés kiszállítása

A megrendeléseket a GLS futárszolgálat szállítja házhoz a rendelésfelvételtől számított 2 munkanapon belül. A csomagszállítás díja függ a megrendelt könyv/ek súlyától  értékétől.

Elállás joga

A fentebb hivatkozott 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a jelen ÁSZF-nek az elállásról szóló, a Kormányrendeleten alapuló tájékoztatása az irányadó.

Ügyfélszolgálat

A Webáruházban szereplő termékekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati információkért Kereskedelmi osztályunk munkatársával veheti fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén (e-mail: kerosztaly@medicinazrt.hu, telefon és fax: (1)3026293, cím: 11139 Budapest, Petneházy utca 34-36.). Cégünk az esetleges vásárlói panaszokat a lehető leggyorsabban kivizsgálja, s az eset körülményeihez képest haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetére tájékoztatjuk, hogy panaszával a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Adatvédelem és adatkezelés

Törvényi háttér

 A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatkezelő tevékenységét az alábbi törvényi szabályozásoknak megfelelően végzi: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény.

 Az adatkezelés elvei 

A Medicina Könyvkiadó Zrt. mint a www.medicina-kiado.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja az egyének személyes szabadsághoz, ezen belül pedig különösképpen a magánélethez való jogát, s ennek megfelelően kezeli a tudomására jutott személyes adatokat.
A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a www.medicina-kiado.hu weboldalon regisztrált felhasználóknak és a Webáruház fogyasztóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezeken túlmenően minden egyes adatfelvétel alkalmával felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
A Medicina Könyvkiadó Zrt. a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a látogató a weboldalon, illetve a Webáruházban regisztrálja magát, és a Regisztráció az oldalra gombra kattint.
A Medicina Könyvkiadó Zrt. a regisztráció során és a személyes profilban megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a megrendelések teljesítéséhez adja át.
A Medicina Könyvkiadó Zrt. a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak promóciós kampányainak keretében, hírlevelet küldhet. A hírlevelekről az oldal alján a Medicina hírlevél menüpontban iratkozhat le, vagy a Medicina Könyvkiadó Zrt. 1245 Budapest 5., Pf. 1012 postafiók címre küldött levélben.
Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes és határozatlan időre szól, azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A Medicina Könyvkiadó Zrt. vállalja, hogy az adatok feldolgozása során mindvégig szem előtt tartja a következő alapelveket:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi be és dolgozza fel;
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel;
 • az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, annak megfelelnek, s azon nem terjedhetnek túl;
 • az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • a tevékenység nem terjedhet ki különleges adat (faji eredetre, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre és a szexuális életre vonatkozó adatok) gyűjtésére és annak gépi feldolgozására;
 • az adatkezelés során korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazására nem kerül sor. A Medicina Könyvkiadó Zrt. megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok műszaki védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására;
 • az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlóval szemben a vásárlással összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja;
 • felhasználói számára az adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék;
 • az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülhetnek felhasználásra;
 • az adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a vásárlókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak;
 • az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Medicina Könyvkiadó hírleveleit;
 • adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén;
 • az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

Adatok továbbítása

A fentieken kívül a Medicina Könyvkiadó Zrt. mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítására szerződött DPD futárszolgálat cégnek. A Medicina Könyvkiadó Zrt. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a Medicina Könyvkiadó Zrt. nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A vásárló a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF jogi jellege 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Webáruházat üzemeltető Medicina Könyvkiadó Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.medicina-kiado.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházán (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzletben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet is távollévők között megkötött szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató Kereskedelmi osztályán, Titkárságán keresztül bonyolít írásban (e-mailben, faxon, weboldalán és az kerosztaly@medicinazrt.hu e-mail címen leadott megrendelések).

 

Ügyfélszolgálat:

Cím: Medicina Könyvkiadó Zrt. Kereskedelmi osztály

Postacím: 1134 Budapest, Petneházy utca 34-36.

Telefonszám: (1)302-6288

Fax: (1)302-6293

E-mail: kerosztaly@medicinazrt.hu

Weboldal: www.medicina-kiado.hu

Nyitva tartás: hétfő – csütörtök: 8-16, péntek: 8-1330

 

 
Webshop készítés