Orvosi biofizika - E-book

A biofizika jelentősége az orvosképzésben nem csökkent, ellenkezőleg, inkább növekedett. Ennek oka nemcsak az új vizsgálati módszerek, új elvek bevezetésében keresendő, hanem annak az igen gyors folyamatnak is köszönhető, amely a legújabb felfedezések, elvek és azok széles körű gyakorlati alkalmazása közötti időtartamot erősen lerövidítette.

Az első kiadásnak tekinthető kötet 2000-ben jelent meg, de a szerkesztés 1999-ben zárult le. A jelenlegi forma és tartalom, lényegében három hazai biofizikai intézet munkatársainak közös erőfeszítése révén jött létre, ami meglehetősen ritka vállalkozásnak számít. A Semmelweis, a Debreceni és a Pécsi Egyetem biofizikai intézeteinek összefogása lehetővé tette, hogy olyan könyv születhessen, amelyet e három egyetem mindegyikén elfogadnak, sőt nagyon várnak már.
Természetesen a tankönyv nem kézikönyv, így nem tartalmazhat mindent, amit a biofizika/orvosi fizika tudományágak képviselnek, de reméljük, hogy a leendő orvosok és a biológia iránt érdeklődők számára alapot és segítséget nyújt ahhoz, hogy az életfolyamatokat a maguk teljességében megérthessék. Az élő szervezetekben lejátszódó fizikai folyamatokat nem lehet elválasztani a párhuzamosan vagy együttesen bekövetkező biokémiai és molekuláris biológiai folyamatoktól. Ezek a didaktikai okokból sokszor külön tárgyalt folyamatok egymás részét képezik, és együttesen biztosítják az életfolyamatok bonyolult működését. Az agy, az izmok vagy akár a keringő fehérvérsejtek elektromos folyamatainak van biokémiai és fizikai komponense, amelyek együttesen hozzák létre akár egyetlen sejtben azokat a jelenségeket, amelyek nélkül nem beszélhetünk élő sejtről. Az újabban nanotechnológiának is nevezett tudományág eredményei mutatják, hogy amennyiben a jelenségeket egy adott problémakörben sikerül több oldalról megértenünk, ez olyan szinten teszi lehetővé a molekuláris kölcsönhatások alkalmazását, amelyre korábban gondolni sem mertünk. Az orvostudomány és a biológia fizikai ismeretekkel ötvözött eszköztára így nemcsak a kutatók számára jelent sokat, de behatol mindennapi életükbe is a korábban ismeretlen mélységű vizsgálatok révén. Könyvünk segítséget nyújt ahhoz, hogy az olvasó elemi szinten elsajátítson annyit e korszerű tudományágból, amire önállóan is építhet további részletes ismereteket mind a módszerek, mind az ezekkel követhető biológiai jelenségek vonatkozásában. Az orvostudomány ismeretanyaga is rendelkezik felezési idővel. Ezen azt az időtartamot értjük, amely alatt az ismeretanyagunk fele elavul. A fizika és kémiai törvényszerűségeinek felezési ideje hosszabb. Tovább lehet rájuk építeni. A sejtbiológia szintjén olyan új világ tárult fel, amely a betegségek újraértelmezését is lehetővé teszi. A modern információátadás és - feldolgozás lehetővé teszi rendkívül komplikált folyamatok és jelenségek eddig elképzelhetetlen mélységű megismerését. Elég a humán genetikai kód feldolgozására utalni. A laboratóriumi technikák nagy mennyiségű adatot képesek szolgáltatni igen magas szinten, azonban ahhoz, hogy az orvostudomány az összes adatot érdemben fel tudja használni, ismerni kell a jelentőségüket. A fizika ismeretanyaga jelen van a modern molekuláris biológiai módszerek kidolgozásában, de egyre világosabbá válik, hogy hallatlanul fontos az adatok értelmes, a gyógyítást szolgáló felhasználásában is. A fizika napjainkra az élettudományi kutatások integráns részévé vált.

 

A tankönyv fő fejezetei

  • Az „élő˝ anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonságai és szerepük a biológiai funkciókban
  • Sugárzások és kölcsönhatásuk az „élő” anyaggal
  • Transzportjelenségek élő rendszerekben
  • Az érzékszervek biofizikája
  • Biomechanika
  • A molekuláris és sejtdiagnosztika fizikai módszerei
  • Elektromos jelek és módszerek az orvosi gyakorlatban
  • Képalkotó módszerek
  • Terápiás módszerek fizikai alapjai
  • Az élettudományi kutatómunka fizikai módszerei
 
KategóriaBiofizika
Méret202x285
Oldalszám638
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2007, 2019.
Kiadás3. javított kiadás
Besorolási kódA FIX
ISBN szám: 963 226 127 0
Online ár:
9 040 Ft
 

Hasonló könyvek

Biometria a klinikumban Dinya Elek978 963 226 441 7
Listaár: 4 400 Ft
3 960 Ft
Biophysik für Mediziner - E-book Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (Herausgeber)978 963 226 140 9
 
11 360 Ft
Medical Biophysics Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (editors)978 963 226 127 0
Listaár: 14 200 Ft
12 780 Ft
Biometria az orvosi gyakorlatban Dinya Elek978 963 226 641 1
Listaár: 6 900 Ft
6 210 Ft
 
Webshop készítés