Értelemtalálás-felé-való-lét Viktor E. Frankl logoterápiája – egzisztenciális pszichológia

Hamarosan
 

„Annak, amit mi logoterápiának neveztünk, az a szándéka, hogy a logoszt bevonja a pszichoterápiába. Annak pedig, amit mi egzisztenciaanalízisnek neveztünk, az a feladata, hogy az egzisztenciát emelje be a pszichoterápiába.” – Viktor Frankl

A logoterápia tárgya nem más, mint az emberi létezés (egzisztencia) értelme, illetve annak a feltárása, hogy miként keresi az ember az értelmet életében. Az egzisztenciaanalízis tulajdonképpen a logoterápia filozófiai és tudományos alapja, valamint a megfelelő terápia alapvető részeként értelmezhető. Az „általános egzisztenciaanalízis” az értelemtalálást taglalja, mint olyasvalamit, ami az ember alapvető motivációja, és igyekszik olyan érveket felmutatni, melyek bizonyítják az értelemtalálás lehetőségét az életben. Frankl a logoterápia lényegét abban látja, „hogy az embert felelőssége tudatára ébressze, vagy tudatosítsa benne a lét felelősségteljes voltát”.

A logoterápiát klasszikus besorolás szerint a harmadik bécsi pszichoterápiás iskolának szokták nevezni (Freud és Adler után), az angolszász irodalomban pedig third force-nak hívják. Elisabeth Lukas – Frankl tanítványa – a logoterápia tankönyvében az alábbi módon határozza meg a logoterápia mibenlétét:

A gyakorlatban értelemorientált pszichoterápiáról lehet beszélni, az értelemfelleléshez adott segítségnyújtásról vagy az értelemérzékelés forrásainak a megnyitásáról magában az emberben. Eközben azt is belátja az ember, hogy nemcsak ösztönei rabja vagy félelmei és kényszerei foglya, hanem rendelkezésére áll annak szabadsága, hogy megtalálja minden emberi értelmes integrációjának az útját.

Jelenlegi műben a szerzők arra tesznek kísérletet, hogy egyfajta összefoglalását adják a logoterápia alapjainak, rendszerének és módszerének. Mindezt úgy teszik, hogy tudatában vannak annak, hogy ez nem könnyű vállalkozás, hiszen bár Frankl logoterápiáját nevezhetjük egységes, lezárt életműnek, ekként való értelmezése mégis nehézséget okoz, egyrészt a széles spektrumú tudományos igényessége miatt, másrészt pedig egy összefoglaló, rendszerező mű hiánya végett – habár a másodlagos irodalomban már találkozhatunk ilyen jellegű törekvésekkel.

A szerzők szeretnének ezzel a könyvvel segítségére lenni minden segítőszakmában tevékenykedőnek, valamint mindazoknak, akiket az élet „az értelem kérdése elé állított”.

 
Méret130x215 mm
Oldalszám128
Kötéskartonált
Kiadás éve2024.
Kiadáselső
Besorolási kód
ISBN szám: ISBN 978 963 226 908 5
Listaár:  4 800 Ft 
Online ár:
4 320 Ft
 

Értesítőt kérek a megjelenésről

 
Értesítő beállítása
 

Hasonló könyvek

Családterápiás esettanulmányok Török Szabolcs és Papp Zsuzsanna Katalin (szerkesztők)Előkészületben
előkészületben
Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben Czinkóczi Sándor - Révai Tamás978 963 226 251
Listaár: 2 200 Ft
1 980 Ft
Széles spektrumú zeneterápia Fekete Zsófia, Paár Julianna (szerkesztők)Előkészületben
előkészületben
Sorstörés Bakó Tihamér978 963 869 411 9
 
2 200 Ft
 
Webshop készítés