Klinikai gyermekgyógyászat

Klinikai gyermekgyógyászat

A patinás budapesti Gellért szálló adott otthont ismét a Medicina Kiadó könyvbemutatójának július 8-án. Ezúttal Tulassay Tivadar: Klinikai gyermekgyógyászat című kötetének örülhettünk együtt a szerzőkkel, fejezetszerkesztőkkel és a vendégekkel, kollégákkal, a kiadó munkatársaival és a Dürer Nyomdát képviselő Fekete Viktor igazgató úrral.

2016. július 08.

Farkasvölgyi Frigyesné köszöntötte a vendégeket, majd Oláh Éva professzor asszony mutatta be a kötetet, amelynek nemcsak egyik szerzője, de az egész kézirat lelkiismeretes lektora is volt. Így több nézőpontból is elemezte a szép kiállítású, korszerű tankönyvet. Miközben az elődöket említette, szokott szerénységével egyszer sem jegyezte meg, hogy kétkötetes Gyermekgyógyászat alapjai című munkájával ő maga is a nagy elődök sorába tartozik.

Sótonyi Péter akadémikus méltatta ezután a kötet.  Hangsúlyozta, hogy Tulassay Tivadar szerkesztésében rendkívüli vállalkozás született. A gyermekorvosra még fokozottabban érvényes a sokoldalú ismeretek alkalmazása és a bizalomra épülő beteg-orvos kapcsolat elmélyítése. Ennek apropóján az orvoslás filozófiai hátteréről beszélt.

A beszédekben elhangzott, hogy a pediátriára nem jellemző az egyes szakterületek szervek mentén történő önállósodása és leválása. A gyermekgyógyászat még ma is integráló területe az orvosi tudományoknak. Éppen ezért nagyon nehéz magas színvonalon tárgyalni minden ízében. Ezért volt szükség ilyen óriási teamre, több mint 200 szerző és az őket koordináló fejezetszerkesztők munkájára.

Tulassay professzor úr megköszönte a méltató szavakat és a kötet két alapos lektorának, Oláh Évának és Prof. Dr. Cholnoky Péternek a szigorú, de építő, részletes lektori véleményeket. Majd köszönetet mondott a szerzőknek, szerkesztőknek, valamint a kiadó vezetőjének és egész csapatának a kitartó intenzív munkáért, aminek több ezer e-mail őrzi a gépében az emlékét.

Végül Igazgató Asszony megköszönve a felszólalóknak és a szerzőknek a részvételt, valamint a kötet megírásában és kivitelezésében dolgozók munkáját, meghívta a megjelenteket egy kellemes ebédre a Duna-teremben, ahol folytatódott a beszélgetés az alkotók, a munkatársak és a vendégek között.

/Fotók: Takács István, 24es körzet TV/

 
 
 
 
Webshop készítés