Munkaegészségtan - e-book

Új kóroki tényezők (vegyi anyagok, vírusok), új munkahelyi eredetű egészségkárosító kockázatok (szokatlan munkahelyi megterhelések, távmunka, a fertőző betegségeknek a felgyorsult közlekedés okozta gyors terjedése, váratlan megjelenése), új foglalkozási megbetegedések (SARS, madárinfluenza, burnout, öbölháborús betegség, endokrin diszruptorok okozta reprodukciós károsodások) jelennek meg, miközben a korábbi megbetegedések egy részének (munkahelyi stressz, zaklatás okozta egészségkárosodások) gyakorisága megnő, s csak néhány (anthrax, azbesztózis, szilikózis stb.) jelentősége csökken, de ezek ismerete a foglalkozási medicinában továbbra is szükséges.

Társadalmunk igényeinek egyre többszínűvé válása, megválaszolatlan kérdései számának növekedése, a gazdaság nagyobb eredményességét követelő élesedő piaci verseny, a környezetünk épségét fenyegető vitális problémák kezelése a 21. században gyorsulva növekvő változásokat okoz. Ez a változás ontja az új technológiákat, egyre inkább módosítja, változtatja a munkaköröket.
Figyelemmel a megkívánt tudásanyag bővülésére, a szerkesztők olyan könyvet kívánnak közreadni, amely valamennyi új és korábbi ismeretet tartalmazza, de könyvük terjedelmét úgy korlátozzák, hogy annak mérete ne szegje kedvét a szakterülethez közeledő orvosoknak, higiénikusoknak, munkavédelmi szakembereknek. A legújabban elfogadott információkat tartalmazó kézikönyv alkalmas a foglalkozás-egészségügy ún. hárompilléres, korszerű megelőzés szemléletének elsajátítására, miközben alkalmas a foglalkozás-orvostani, valamint a munkahigiénés szakirányú szakképzettség megalapozásához és megszerzéséhez, s ugyanakkor a könyvet a határterületeken tevékenységet végzők (háziorvosok, munkabiztonsági szakemberek), tanulmányokat folytatók (egyetemi hallgatók, rezidensek) is eredményesen forgathatják. A könyv egyes fejezeteinek szerzői szakterületük kiváló képviselői, akiknek elméleti és gyakorlati szakmai eredményei közismertek, túlnyomó többségüknek jelentős oktatási tapasztalata és tudományos minősítése van.

Tartalom

 • A foglalkozási megbetegedések, a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéne nemzetközi és magyarországi története
 • A munkavédelem (munkaegészségügy és munkabiztonság) szabályozása az EU országaiban és Magyarországon. A tripartit rendszerű munkavédelem
 • Megterhelés, igénybevétel - munkaköri alkalmassági vizsgálatok
 • Kockázat. Kockázatelemzés: kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázat-kommunikáció
 • Primer, szekunder és tercier prevenció jelentősége a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban
 • Munkabalesetek, üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciós esetek - diagnosztika, bejelentés, kivizsgálás
 • A munkahigiene tárgya, fogalma, alapvető feladatok a munkahigiénében
 • Munka
 • A munkakörnyezeti kóroki tényezők, baleseti és egészségkárosító kockázatok
 • Munkalélektani és mentálhigiénés alapismeretek. Munkahelyi stressz - pszichiátriai kórképek, pszichoszomatikus megbetegedések, magatartási zavarok
 • Ergonómiai alapismeretek. Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések
 • Szervek, szervrendszerek foglalkozási eredetű egészségkárosító kockázatai - egyéb foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések
 • Nemzetgazdasági ágak egészségkárosító kockázatai, munkaegészségügyi kérdései
 • Terrorizmus és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata
 
Méret202x285
Oldalszám936
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2010.
Kiadás3. átdolgozott és bővített kiadás
Besorolási kódA FIX
ISBN szám: 978 963 226 250 5
Online ár:
9 200 Ft
 

Hasonló könyvek

Korszerű gyakorlati irányelvek az elsődleges orvosi ellátásban Gonzales, R. - Kutner, J.978 963 226 490 5
Listaár: 2 300 Ft
2 070 Ft
Új
Marketing- és PR-tevékenység az egészségügyben Katona Norbert – Szabó Rita978 963 226 870 5
Listaár: 7 200 Ft
6 480 Ft
 
Webshop készítés