Odontológia és gnatológia 3. kiadás

A fogazat betegségeinek és rendellenességeinek gyógykezelése nem szűkíthető le az életet veszélyeztető kórállapotok elhárítására, illetőleg a száj életfontos funkcióinak a biztosítására, vagy – más szemszögből – csupán esztétikai hiányosságok felszámolására. A fogorvosi tevékenységnek a rágókészülék, mint a szervezet egészébe illeszkedő anatómiai és élettani egység, a tökéletest alapul vevő optimális helyreállítására kell irányulnia. Ebben meghatározó szerep jut a rágókészülék optimális kinetikai működését biztosító morfológiai és élettani szabályszerűségek ismeretének.

A fogorvosi szakirodalom – ma már széles körben elfogadottan – gnatológia szóval jelöli azt az ismeretanyagot, ami a fentieket foglalja magában. A gnatológiai ismeretanyag fontos része a fogak rágófelszínének leírása és tanulmányozása.

Az odontológiai rész tartalmazza a tej és a maradó fogak általános és speciális anatómiai jellegzetességeinek leírását, felismerésük módját és jelölésüket, ami nagyban elősegíti a gnatológiai fejezetek jobb megértését. A rágókészülék működéséhez szükséges anatómiai ismereteket jól kiegészíti a fejlődéstani fejezet. A könyv másik részében a rágókészülék mozgástana és a természetes maradó fogazat okklúziójára vonatkozó legfontosabb alapelvek kerültek bemutatásra; ezek ismerete elengedhetetlen a korszerű fogorvosi tevékenységben.

Az előző kiadásokhoz képest a könyv kibővült a gnatológia elméleti oktatását kiegészítő viaszfelrakásos gyakorlat bemutatásával.

Könyvünket melegen ajánljuk minden fogorvostanhallgatónak, fogtechnikus tanulónak, kollégának és a téma iránt érdeklődőknek.

 
KategóriaFogászat
Méret202 x 285 mm
Oldalszám242
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2018.
Kiadás3. átdolgozott és bővített
Besorolási kódA FIX
ISBN szám: 978 963 226 648 0
4 700 Ft
 

Hasonló könyvek

 
Webshop készítés