Az egészségügyben dolgozók jogvédelme

A Medicina Könyvkiadó gondozásában kiadott Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben jogi könyvsorozat 5. kötete „Az egészségügyben dolgozók jogvédelme”.

A kötet az egészségügy szereplőinek – orvosok, ápolók, betegek, kórházak – személyiségi jogaival és azok védelmével foglalkozik az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése utáni jogi helyzet elemzésével. A könyv elsősorban az emberi méltóság és becsület, a jóhírnév és magánszféra, az adat­ és titokvédelem szabályaira és megsértésük jogkövetkezményeire fókuszál. Kiemelten foglalkozik a sérelemdíj új jogintézményével, jogalkalmazási dilemmáival. Ismerteti a tárgyat érintő nemzetközi normákat, bírói gyakorlatot, a legújabb Európai Uniós rendeleteket és irányelveket.
A jogalkalmazás bemutatása során a régi Ptk. jogi normáit tükröző bírói gyakorlatot összeveti az új Ptk. alkalmazásával hozott jogerős ítéletekkel.
A könyv a korábbi három kötethez – 1) A betegek jogairól, 2) Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben, 3) Biztosítási szerződések az egészségügyben – valamint a 2016 szeptemberében megjelenő 4) Igazságügyi szakértők az egészségügyben kötethez hasonlóan a ügyvédekhez, bírákhoz, ügyészekhez, jogtanácsosokhoz, orvosokhoz, egészségügyi dolgozókhoz és a betegekhez egyaránt szól. Bevallott célja a figyelem felkeltése és tudatosítása a személyiségvédelem normái és eszközei iránt elsősorban az egészségügy területén.

 

Tartalom

 A védelem alapvető törvényi szabályai

 • Bevezetés
 • Védelem az Alaptörvényben
 • Személyiségvédelem a Polgári Törvénykönyvben
 • Védelem a Büntető Törvénykönyvben
 • Védelem a munkajogban
 • Néhány kapcsolódó bírósági döntés

 Védelem az egészségügyi jogszabályokban

 

 • Bevezetés
 • Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége
 • Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása
 • Az ellátás megtagadásának joga
 • Tájékoztatási kötelezettség
 • Dokumentációs kötelezettség
 • Titoktartási kötelezettség
 • Az egészségügyi dolgozók védelme
 • A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség
 • Egyes egészségügyi dolgozók szervezett érdekvédelme
 • Jogok és kötelezettségek az egészségügyi válsághelyzetben
 • Felelősség a kárért és a személyiségi jogsértésért

 Az egészségügyi dolgozók jogsérelmének következményei

 • Az egészségügyi dolgozók személyiségi jogsérelmének következményei a polgári jogban
 • Az egészségügyi dolgozók sérelmének büntetőjogi következményei
 • A személyiségi jogok sérelmének következményei a munka világában
 • Az egészségügyi dolgozók sérelmének következményei az egészségügyi jogszabályok alapján
 • Az egészségügyi dolgozók szervezett érdekvédelme

 

Melléklet: Az egészségügyi dolgozók ellen elkövetett agresszív cselekmények 

A könyvben érintett jogszabályok (és rövidítéseik)  

 
KategóriaEtika - Jog
Méret148 x 225 mm
Oldalszám360
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2017. november
Kiadáselső
Besorolási kódB FIX
ISBN szám: ISBN 978 963 226 649 7
Listaár:  5 200 Ft 
Online ár:
4 680 Ft
 
 
Webshop készítés