Magyar orvosi nyelv – Egyetemi tételkötet

A nyelv az orvos legfontosabb általános munkaeszköze; tájékoztat, tájékozódik és gyógyít is vele.

Bármely munkaeszköz csakis akkor használható megfelelően, ha a használója kellőképpen ismeri. Nem kivétel a nyelv sem. Az elemi nyelvi ismeretekre tehát az orvosoknak feltétlenül szükségük van. Minden orvosnak úgy kellene kikerülni az egyetemről, hogy:

– legyen tisztában az alapvető nyelvi, orvosi nyelvi ismeretekkel, valamint a magyar orvosi nyelv sajátos helyesírási szabályaival és a helyes magyar mondatszerkesztéssel,

 – ismerje – legalább alapfokon – az európai és a magyar orvosi nyelv történetét,

 – tudja, hogy kik teremtették meg és vitték előre a magyar orvosi nyelvet; hallott Bugát Pálról, Markusovszky Lajosról, Pápai Páriz Ferencről, Váradi Lencsés Györgyről és a többiekről,

 – legyen tájékozott a tudományos közlemények írásáról, szerkesztéséről, bírálatáról és értékeléséről (tudománymérésről), továbbá az orvosi folyóiratokról; az orvosi szakkönyvek készítéséről és nyilvántartásukról; a tudomány világhálós keresési lehetőségeiről, a nagy orvosi adattárakról (MEDLINE, PUBMED, Web of Science stb.); ezek ismeretét a tudományos közlemények olvasói sem nélkülözhetik, mivel elemi jártasság nélkül nem lehet megítélni, hogy a közölt adatok és javaslatok, például kezelési javaslatok, mennyire mérvadóak, biztonsággal alkalmazhatók-e a saját gyakorlatukban,    

 – alkosson fogalmat magának az orvosi tudományos társaságokról, szövetségekről, a tudományos rendezvényekről és a tudományos előadások tartásáról, a táblaragaszok készítéséről, jelentőségéről,

 – tudatosuljon benne a magyar orvosi nyelv és nyelvhasználat fontossága: az, hogy ő is felelős az orvosi nyelvért, ezen keresztül pedig a magyar nyelvért,  

 – legyen tudomása a beteggel való helyes nyelvhasználatnak, valamint az orvosi leletek és a zárójelentések írásának alapvető szempontjairól, szabályairól.

 A magyar orvosi nyelv tantárgy ezeket az ismereteket foglalja magában, az orvostudományi általános műveltség tárgya; a szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára nélkülözhetetlen, általános ismereteket ad, hozzásegít az erkölcsös és a tudományos orvosláshoz.

 2009-ben megjelent A magyar orvosi nyelv tankönyve. Ez a tételkötet ennek kiegészítése: a tantárgy egységes szervezése, az egységes tanrend és vizsgáztatás céljából jött létre, mivel a tárgyat a Semmelweis Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem is bevezette, és a többi egyetem is tervezi.  

 

 
Méret165 x 235 mm
Oldalszám244
Kötéskeménytáblás
Kiadás éve2019.
Kiadáselső
Besorolási kódA FIX
ISBN szám: 978 963 226 695 4
3 600 Ft
 
 
Webshop készítés