A baba-mama pszichoterápiák gyakorlata

Tartalom

 

Az együttes pszichoterápiák: a szülők és csecsemő pszichés     kórképeinek klinikai vizsgálata

 Honnan származnak a baba–mama együttes terápiák?

 • Egy koncepció kialakulása
 • Az együttes mama–kisbaba terápiák
 • Az első év pszichiátriájának fejlődése
 • A baba–mama terápiák időtartama

 

Mentális működés a post partumban: egy új topográfia

 • A post partum pszichopatológiájának és terápiáinak specifikus jegyei
 • A szülői konfliktualitás szektorizációja

A szülői identifikációk fejlődése (kialakulása)

 • A serdülőkortól az ifjúkorig
 • A szülői identitást létrehozó identifikációk
 • A szülővé válás mint „fejlődési gyász”
 • Az elérhetetlen szülői állapot: a túl igényes szülői ideálok
 • A szülővé válás depresszív folyamata
 • Az „üldözött” szülők
 • Fejlődési gyász és terápiás fogékonyság

 

A pszichoterápiás folyamat: egy eset részletes elemzése

 Egy rövid terápia első ülésének ismertetése

 • „Egy anyja felett zsarnokoskodó kislány”

A második–hatodik ülés összefoglaló ismertetése

 • Második ülés: 1988. március 24. „A távolság”
 • Harmadik ülés: 1988. március 29. A „határ”
 • Negyedik ülés: 1988. április 19. „A változás”
 • Ötödik ülés: 1988. április 28. „A kirekesztés”
 • Hatodik ülés: 1988. május 4. A „jóvátétel”

 

A pszichoterápiák hatásainak vizsgálata

 • Gyermekekkel végzett rövid terápiák hatásvizsgálata
 • A kutatás összefoglaló leírása: a rövid baba–mama terápia hatásvizsgálata
 • A terápiás hatások vizsgálata a Martine és Sandra esetnél

 

Katamnesztikus értékelések és a gyermek egyéni terápiája

 • Első katamnézis: 1989. március 16. (tíz hónappal később)
 • Második katamnézis: 1990. június 14. Sandra egyéni terápiája
 • Következtetés

 

Az interakciós tünetegyüttes (ITE): az intrapszichés tartomány  és a kölcsönös viselkedés határán

 • Interakció és interpretáció
 • Az intrapszichés tartomány és a kölcsönös viselkedés

 

Klinikai illusztráció: a szülői konfliktualitás . és a gyermek pszichopatológiájának összefüggései

 

A rosszul feldolgozott, gyermekre vetített gyász

 • Bevezetés
 • Első ülés
 • Második ülés
 • Harmadik ülés
 • Negyedik ülés
 • Ötödik ülés
 • Az eset átfogó magyarázata
 • Katamnézis két évvel később
 • Az anyai projektív identifikációk hatása: az interakciós tünetegyüttes
 • A szerepek kiosztása
 • Az anyai projekciók pozitív hatása
 • Az anya ödipális konfliktusa és a kislány ödipális konfliktusa

 

A technika elmélete és gyakorlata

 A terápiás változások okai

 • A változások faktorai a rövid baba–mama terápiákban
 • A gyermekre vonatkoztatott anyai projekciók redukciója és ennek hatása az interakcióra
 • A gyermekre vonatkozó anyai tárgymegszállások és képzetek módosulása
 • A gyermek patológiájának gyógyítása az anya megbetegedésével párhuzamosan, azaz a gyermek patológiájának átvitele az anyára
 • Szükséges-e az anya időbeli korlátozás nélküli terápiája?
 • Az anya depresszivitása és az önkorrekció
 • Amikor a rövid terápia nem elég
 • Egy gyermek gyógyulása, az anya megbetegedése árán
 • Rettenetes Olaf
 • A gyógyító faktorok elemzése
 • Olaf és Ingrid történetében
 • Technikai elvek: a kérdéses technika
 • A pszichoterápiás technikák és a pszichoterápiák értékelő vizsgálata
 • Specifikus és aspecifikus jelleg
 • A pszichoterápiás technika elsajátítása
 • A pszichoterápiák értékelésével és a technika bemutatásával foglalkozó kutatások következtetései
 • Pszichoanalízis és pszichoterápia
 • Technikai elvek
 • A fókusz
 • A modellek
 • A klinikai jelek
 • A terapeuta klinikai érzékenysége és elmélete
 • A terapeuta verbális tevékenységprofilja
 • Az anya és a terapeuta verbális aktivitásának összehasonlítása
 • Megbeszélés
 • Következtetés
 • A terapeuta tartalom szerinti beavatkozásai
 • Az áttétel problémája az együttes terápiákban
 • Befejezés

 

Az együttes terápiák korlátai

 • A terápiás hatások köre
 • Egy katamnesztikus vizsgálat serdülőkorban
 • A szülői projekciók sorsa
 • Egy példa az együttes terápia rossz indikációjára
 • A terápiás hatás korlátainak megvitatása a pszichopatológia szempontjából

 

Pszichés működés és korai szülő–gyermek kapcsolat

Identifikáció, projekció és projektív identifikáció a korai anya–csecsemő kapcsolatban: az együttes terápiák eredménye

 • Megállapítások a projektív identifikációról
 • Egy valóban elvesztett tárgy fölött érzett szülői gyász
 • Az „anaklitikus” és „ödipális” projekciók értelmezése
 • Az apa szerepe illetve a harmadik személy szerepe

 

Az anya részvétele a csecsemő indentifikációiban

 • Az anya identifikációs funkciójának strukturáló és kóros szerepe
 • Az elidegenítő identifikációk
 • Piera Aulagnier elméleteiben
 • Az anya identifikáló funkciója az anya–csecsemő pszichoterápiában
 • Az „externalizáló” és „empatikus” projektív
 • Identifikációk szerepe a gyermek identitásérzésének fejlődésében
 • A szülők kiürítést szolgáló, deformáló, projektív identifikációi.
 • Korai identifikációs zavarok a gyermeknél

 

Összefoglalás

 • Pszichés átváltozás
 • A rövid pszichoterápiák
 • A pszichoterápiás hatások értékelése
 • A technika
 
Méret130x215
Oldalszám
Kötéskartonált
Kiadás éve2012.
Kiadáselső
Besorolási kódB FIX
ISBN szám: 978 963 226 365 6
4 980 Ft
 

Hasonló könyvek

Új
Dohányzás és leszokás
Dohányzás és leszokás Kovács Gábor - Horváth Ildikó (szerkesztők)978 963 226 736 4
6 500 Ft
 
Webshop készítés