Vallás és hit a gyógyításban

A természettudományok, az orvostudomány és a pszichológia fejlődésének rohamos felgyorsulásakor úgy tűnt, hogy a hit és a vallás jelentőségét veszíti a gyógyító munkában. Mára inkább az látszik valószínűnek, hogy csak a gyógyításban betöltött funkciójuk változott meg, jelentőségük azonban megmaradt. Ebből adódik az igény egy olyan korszerű hit és vallásszemlélet kialakítására, amely harmóniába tudja hozni a természettudomány, az orvoslás és a pszichológia tudásanyagát a vallásos hagyományokkal. A különböző vallások és a velük kapcsolatos hitélet ismereteinek a gyógyítás szemszögéből történő rendszerezését emellett a globalizációs folyamatok is sürgetik. A migráció felgyorsulása azt eredményezi, hogy igen eltérő valláskultúrájú betegek veszik igénybe a gyógyító szolgáltatásokat. A színvonal és a hatékonyság megőrzéséhez ezért szükséges, hogy a betegeket ellátó szakemberek kellő szintű ismeretekkel rendelkezzenek a különböző vallási hagyományokról. Könyvünkkel az említett igényekre, problémákra próbáltunk rövid, vázlatos formában egyfajta „feleletet” adni. Célunk nem egy szemléletmód végleges rögzítése volt, sokkal inkább azt szerettük volna elérni, hogy a téma alkotó továbbgondolására serkentsük az olvasót. Ezzel a gondolattal ajánljuk könyvünket mindenkinek, aki a gyógyítás és a vallás problémái iránt érdeklődik.

 

Tartalom

I. Alapismeretek vallásról és hitről

 • A vallás és a hit lényege, fontosabb formái
 • A vallási közösségek fontosabb típusai
 • A vallás jelentősége a kultúrában
 • A kinyilatkoztatott vallások
 • A távol-keleti vallások
 • A materializmus és a hit

II. Test és lélek a hitéletben

 • A tudati funkciók és az idegrendszer
 • Test és lélek a tudomány és a hit tükrében
 • A vallásos szertartások idegrendszeri hatásai
 • Az ima és a meditáció hatása a tudati és a testi funkciókra
 • Virrasztás, böjt és önmegtartóztatás a rítusok elõkészületében
 • Testtartás, mozgás és légzésszabályozás a vallásos rítusokban

III. Vallás és hit a gyógyításban

 • A beteg és a segítő vallása és hite
 • Betegségkép a különböző vallásokban
 • A vallásos közösség jelentősége a gyógyításban
 • Ima és meditáció a gyógyításban
 • A vallásos gyógymódok és gyógyászati jelentőségük
 • Test és lélek zarándokúton és kegyhelyeken
 • A váratlan gyógyulás és a csoda
 • Vallás és hit a segítő foglalkozásúak képzésében

 

 
Méret170x240
Oldalszám154
Kötéskeménytábla
Kiadás éve2007.
Kiadás
Besorolási kódB BIZ
ISBN szám: 963 226 146 1
3 600 Ft
 
 
Webshop készítés