Gyakorlati neuropathologia

A neuropathologia önálló tudományterület, melynek fejlődése az elmúlt 10-15 évben lenyűgöző gazdagságú ismeretanyagot eredményezett. Ennek részletekbe menő áttekintéséhez sok szerző közreműködésével készült, gyakorta több ezer oldalas, angolul kiadott forrásmunkák állnak rendelkezésre. Utóbbiak magyarra fordítása számos okból nem lenne praktikus. A diagnosztikus (sebészi) patológus gyakorta kényszerül olyan területekre „merészkedni", melyek klinikai, pathologiai, genetikai és molekuláris részleteinek integratív elsajátítására nincs ideje, energiája és – egyre gyakrabban – előképzettsége sem elegendő ehhez. Ugyanakkor a gyakorló patológus különböző sebészi mintákban (nem kevésbé boncolások során) elkerülhetetlenül szembesül az idegrendszert károsító betegségek pathomorphologiai manifesztációival. A szerkesztő és munkatársai arra tesznek kísérletet, hogy mikroszkóp (boncasztal) mellett használható, ilyen esetekben segítségül hívható referenciaanyagot állítsanak össze.

Az elsődleges célközönség azokat jelenti, akik rendszeresen vizsgálnak idegsebészeti anyagokat. Nem feledkezhetünk meg az általános patológusokról sem, illetve értelemszerűen szeretnénk a patológus, neurológus, idegsebész, radiológus rezidensek ilyen irányú igényeit is kielégíteni. Ez a cél gazdag illusztráció (képanyag) nélkül nem érhető el. Könyvíráskor visszatérő probléma a jó minőségű képanyag mennyiségét korlátozó nyomdai költség. Néhány mértékadó pathologiai folyóirat ma már úgy oldja meg ezt a kérdést, hogy teljes metszetek digitalizált formájának hozzáférését az interneten biztosítja. Megjósolható, hogy rövid időn belül a szakkönyvek ábraanyaga is – legalább részben – ilyen formában lesz elérhető. Ezt az utat nyitja meg a gyakorlati-sebészi neuropathologia könyv, mely a sejt- és szövettani formai változások mellett megkísérel útmutatót nyújtani a műtéti anyagok elemzése kapcsán gyakorta előforduló elváltozások molekuláris, genetikai hátterének összefoglalására is. Az egyes elváltozások részletes szemléltetéséhez igénybe vesszük az online elérhető képtárat is, mely konkrét klinikai eseteket is bemutat.

 
KategóriaNeurológia
Méret
Oldalszám
Kötés
Kiadás éve
Kiadás
Besorolási kód
ISBN szám: Előkészületben
Ingyenes
 

Hasonló könyvek

Szédülés
Szédülés Büki Béla978 963 226 607 7
2 890 Ft
 
Webshop készítés