Farmakológia és klinikai farmakológia

Naprakész információkkal és klinikai szemlélettel megjelent a Farmakológia könyv harmadik átdolgozott kiadása.

A kötet szervesen kapcsolódik a Gyires Klára – Fürst Zsuzsanna által szerkesztett A farmakológia alapjai című tankönyvhöz, amely 2011-es kiadása óta országosan meghatározó forrásmunka volt a farmakológia oktatásában és a korszerű farmakológiai szemlélet kialakításában. Jelen tankönyv – Farmakológia és klinikai farmakológia – címében is jelzi egy új szemlélet, és az annak megfelelő új tartalom megjelenését.
Négy év a farmakológia fejlődését, változását tekintve hosszú idő. Ez idő alatt számos új vegyületet, új kémiai és biológiai entitást fedeztek fel, s több gyógyszer alkalmazása idejétmúlttá vált, visszaszorult. A molekuláris gyógyszercélpontok elterjedése, a transzportfehérjék, a szignáltranszdukciót befolyásoló szerek jelentőségének újraértelmezése, a biológiai hatóanyagok megjelenése, a gén- és sejtterápia térhódítása új szemléletmód kialakítását, helyenként új szakmai nyelv használatát tette szükségessé. A tudomány haladása számos ismert gyógyszer hatásmódjának újraértelmezését tette lehetővé. Mindezeken túl teret adtak a szerkesztők a leghaladóbb irányzatok – a farmakogenetika és a személyre szabott orvoslás új irányvonalainak – kifejtéséhez. Megismertetik a szerzők az olvasót a gyógyszerfejlesztési, a gyógyszer-törzskönyvezési eljárások lényeges alapelemeivel. Így a tankönyv az előző kiadáshoz képest néhány új fejezettel bővült.
Bár a fejezetek egy része csak kisebb javítást igényelt, néhány fejezet igen alapos átdolgozásra szorult.
Jelentősen változott a könyv struktúrája: míg az elméleti részek esetében megtartották a szerkesztők a tradicionálisan kialakított, az élettani, biokémiai alapokra épülő didaktikus szemléletet, s az egyes fejezetek felépítése is követi a korábbi tankönyv szerkezetét, előzmények nélküli eredeti új elemként, az egyes (válogatott) fejezetekhez – prominens hazai klinikus szakemberek által írott – klinikai farmakológiai/terápiás, nemzetközi, ill. hazai irányelveken „guideline”-okon alapuló alfejezetet csatoltak. Ezzel az olvasót közelebb hozzák a gyógyszeres terápia gyakorlati alkalmazásának módszertanához is.
A tanulás megkönnyítését szolgálják a szövegben elhelyezett keretes szövegrészek, amelyek az adott fejezet legfontosabb mondanivalóját emelik ki. Újdonsága a könyvnek az egyes fejezetek végén található összefoglaló táblázat, amely a fejezet fontosabb vegyületeinek főbb farmakológiai jellemzőit összegzi.
Kiknek szánjuk ezt a könyvet? Természetesen elsősorban a hazai egyetemek tanuló orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára. Ugyanakkor haszonnal forgathatják a PhD kurzusokon résztvevő posztgraduális hallgatók, valamint a szakorvosképzésben is nélkülözhetetlen lehet az alapismeretek frissítésére. Feltehetően a gyógyszerkutatás különböző szintjein működő ipari szakemberek igényeit is ki fogja elégíteni a könyv elméleti alapokból kiinduló, ellenőrzött tudásanyaga.

 

 
KategóriaGyógyszertan
Méret202 x 285 mm
Oldalszám1080
Kötéskartonált
Kiadás éve2016.
Kiadásharmadik
Besorolási kódA FIX
ISBN szám: 978 963 226 605 3
17 900 Ft
 
 
Webshop készítés